Hopp til innholdet

malvik il

Vi skal ha plass til alle
Det skal være trivelig og trygt i Malvik idrettslag

AVDELINGER

Barneidrett

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning

Barnas rettigheter

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Klær og tekstiler til overs?

Rydd i skapet - finn boksen
- støtt en god sak

Billig strømavtale

Bytt - spar og støtt Malvik IL