Allidrett svøm

Allidrett 2021/2022

MIL følger FHI`s retningslinjer for idrett. Det kan komme tiltak på kort varsel som gjør at vi må begrense antall deltakere, endre program eller avlyse allidretten. Vis hensyn og begrens antall som følger barnet på trening. Ved ankomst skal ALLE (med unntak av allerede påmeldte allidrettsbarn) registrere seg via https://www.malvikil.no/registrering/

*Syke personer skal holde seg hjemme – god hånd- og hostehygiene – hold minst en meters avstand.

Som en generell regel ønsker vi at dere som følger barna (så langt det lar seg gjøre) holder avstand til treningsfeltet / forlater gymsal under trening. Dette gjør det enklere for både barn og trenere å holde fokus i selve aktiviteten.

 

For året 2021/2022 har vi tre dedikerte ungdoms-trenere på plass som gleder seg til å bli kjent med barna 🙂

Plan for 2021/2022 kommer **

_________________________

For sesongen 2021/2022 er det årsklassene 2015 og 2016 som får tilbud om deltagelse på allidrett.

Det vil skje endringer på planen underveis i sesongen, så det er viktig å følge med på Malvik IL sine hjemmesider under allidrett gjennom hele sesongen.

Her vil alle endringer komme fram.

Nærmere opplysninger når det gjelder bassenget og svømming kommer etter hvert.

  • Barn som er født i 2016 har som hovedregel trening mandager kl. 1700 – 1745
  • Barn som er født i 2015 har som hovedregel trening mandager kl. 1800 – 1900

(kan komme unntak 2021/2022 grunnet korona)

 

Påmelding til allidretten skjer via denne linken: BLI MEDLEM

De som deltok på allidrett i fjor fra kullet 2015 er automatisk medlemmer og trenger ikke melde seg inn på nytt.

For dere som ikke ønsker å delta, sender dere epost med avmelding til daglig leder.

Medlemskontingent i MIL må betales for å få delta i idrettslagets aktiviteter.

Familie    400,-

Enkeltmedlem 200.-

Treningsavgiften for allidrett er på kr. 250,- pr halvår, faktura blir sendt pr epost.

Kontaktperson allidrett:

Daglig leder Merete Rønning Larssen-Aas,

epost: dagligleder@malvikil.no

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email