Hopp til innholdet
disc-golf

Årsmøte 2024

Dato/Tid: 28.02.2024 kl 20:30 – 22:00
Sted: Malvik IL Klubbhus (brakkerigg) – Møterom «Råsterk»

Det kalles herved inn til årsmøte i Malvik IL Disksport. Grunnet interne justeringer i styret, blir dokumenter presentert på årsmøtet.

Saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenne innkalling
3. Velge ordstyrer og referent
4. Årsmelding
5. Årsregnskap
6. Budsjett 2024
7. Fastsette gruppens treningsavgift for 2024
8. Valg av Styre og Komitéer
9. Avslutning

Vel møtt!