Hopp til innholdet
Årsmøte MIL bilde

Årsmøte Malvik IL 2024

Innkalling til årsmøte i Malvik IL

Årsmøtet avholdes i YMS, småsalene den 21.03.2024 kl.19.00

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Årsberetning 2023
 9. Regnskap
  1. Regnskap
  2. Økonomisk beretning
  3. Kontrollutvalg
  4. Revisors beretning
 10. Innkomne forslag
  1. Klubbhåndbok
  2. Klubbhus
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Budsjett 2024
 13. Organisasjonsplan
 14. Valg

 

Saksliste og dokumenter er tilgjengelige på idrettslagets hjemmeside under protokoller.

Merk! Oppdatert årsregnskap legges ut før årsmøtet, etter at revisors beretning er ferdigstilt.

 

Vel møtt

Vennlig hilsen

Malvik IL Hovedstyret