Hopp til innholdet
gdpr

GDPR

Bakgrunn
I tråd med EUs GDPR innføres ny personlovgivning i Norge. Prinsippet er at alle ‘eier’ og har fått utvidede rettigheter til egne personopplysninger. Herunder har alle som behandler og lagrer slike opplysninger fått utvidede plikter.
Malvik IL er underlagt lover/regler knyttet til organisering av idrett. Dette innebærer administrering av personopplysninger om våre medlemmer relevant for vår virksomhet og derav underlagt personlovgivning.

Våre medlemsopplysninger genereres via NIFs medlemssystem KlubbAdmin/Medlemsnett som også sikrer fortrolig oppbevaring av medlemsinformasjon.

For at du selv skal administrere dine personopplysninger og få informasjon om medlemskap knyttet til alle verv i idretten er det viktig at du registrerer en profil i ‘Min Idrett’. (https://minidrett.nif.no/).

Medlemmer: Er du medlem av et idrettslag eller bedriftsidrettslag trenger ikke idretten samtykke fra deg for å registrere og behandle personopplysninger. Ved innmelding av barn under 15 år, må foresatt samtykke til innmeldingen. Personopplysningsloven gir rett til slik behandling som en følge av at det er en forutsetning for å bli medlem i idrettslaget da medlemskap er å regne som en avtale. Behandling av persondata knyttet til medlemskapet, idretten som utøves og beslektet aktivitet er dekket innenfor dette.

Andre: Personer som registrerer seg i ‘Min Idrett’ av andre årsaker enn medlemskap må gi samtykke til registrering av personopplysninger. ‘Andre’ er de som påtar deg en rolle i idretten f.eks. som trener, styremedlem, eller for å administrere sitt barns aktivitet i ‘Min idrett’. Alle kan enkelt trekke samtykket fra ‘Min idrett’, men dette innebærer at ditt forhold til idretten avsluttes og din tilgang til systemet slettes.

Endring og feil i registrering: Du eller din organisasjon kan oppdatere opplysninger om deg i Min idrett/Medlemsnett. Herunder individuelle tilpasninger inkludert tillatelse om publisering på internett eller skjule din kontakt- og adresseinformasjon. Ved feil i registrering, ta kontakt med idrettslaget der feilregistreringen eksisterer eller NIFs it-support (https://www.idrettsforbundet.no/nif/it/).

Rett til innsyn: Persondata kontrolleres mot og oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret. Ved en forespørsel vil NIF it-support/idrettslaget samle all din informasjon som er lagret i idrettens database i en pdf-fil som du vil få tilsendt på e-post. Svar på forespørsel kan ta opptil 30 virkedager. (Merk: Denne tjenesten er under etablering og informasjon kan være mangelfull)

For ytterligere informasjon om vår behandling av persondata, se vår personvernerklæring
Ta kontakt med Malvik IL ved spørsmål og bistand: [email protected]