corona12

Handlingsplan ved smitte i MIL

Malvik IL følger den fellesidrettslige smittevernveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten.

Handlingsplan – ved påvist korona smitte

– Ved påvist korona smitte blant våre medlemmer, skal hovedtrener, som skal vite hvem i klubben vedkommende kan ha vært i kontakt med, bli kontaktet umiddelbart.

– Hovedtrener tar kontakt med daglig leder i Malvik IL pr tlf: 453 76 202

– Daglig leder informerer så kommuneoverlegen, hovedstyret og avdelingsleder pr tlf.

– All kontakt med presse og media skal skje via styreleder Jan Inge Hov, tlf: 416 13 121

– All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert via våre hjemmesider og facebooksider.

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

– Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelsene fra Malvik Kommune og ta forhåndsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF / særidretters egne bestemmelser.

– Hovedstyret i Malvik Idrettslag vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Malvik kommuneoverlege, FHI, NIF og særforbundene.

– Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Malvik kommuneoverlege.

Handlingsplan gjelder fra dags dato og kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på hverandre.

Styret Malvik IL

HandlingsplanMIL2020

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email