Hopp til innholdet
corona12

Koronavirus

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten.
I tillegg bør idrettslaget lese hvilke koronavettregler som gjelder for spesifikke idretter her.

De viktigste punktene i den fellesidrettslige smittevernveilederen:

• Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. Barn og ungdom til og med 19 år trenger ikke å ha 1 meters avstand på trening. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

• Idrettslag og andre kan arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 200 personer er tillatt. Alle må holde minst 1 meters avstand. Unntak fra 1 metersregelen er personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet. Unntaket gjelder også for utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region.

• Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

• Idrettslag/foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

• Bruk av garderober er tillatt.

• Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.

• Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker. Begrens utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt eller hender.

• Syke personer må holde seg hjemme.

• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.

• Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene.

• Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart.

• Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet.