Hopp til innholdet
Norges idrettsforbund jobber målrettet for å unngå økte kostnader i barne- og ungdomsidretten som følge av koronapandemien. Nasjonal utrulling av fritidskortet og full rettighetsfestet momskompensasjon er to treffsikre tiltak som vil bidra til å redusere kostnader og opprettholde et godt aktivitetstilbud i idretten.