photo-1503739171234-327ce271626f

Politiattester

Regler for innhenting av politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Dette gjøres her: https://attest.politi.no/  , men først må du sørge for å få bekreftelse fra hovedstyreleder, Jan Inge Hov. Bekreftelsen (vedlagt under) legges ved søknaden ved digital søknad.

​Politiattest skal omsøkes av alle som for sitt første tillitsverv i Malvik Idrettslag så snart vervet påbegynnes.  Attesten gjelder så lenge en fortsetter i sitt verv eller tilsvarende verv.  Når en avslutter en lengre periode med verv i Malvik idrettslag, og ikke planlegger å komme tilbake til idrettslaget (på en stund), så sendes en epost til daglig leder for at vi kan slette deg fra listen over aktive politiattester.

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette gjøres elektronisk for alle.
Alle mellom 15-18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte og personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknad skal da sendes per post til følgende adresse:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Politiattestskjema finner du her : https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Øverst i søknadsskjemaet må du sette “Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt” som mottaker av søknaden.

NB! Når godkjent politiattest kommer i retur skal denne oversendes til:

Malvik Idrettslag v/Daglig Leder

Merete Rønning Larssen-Aas

dagligleder@malvikil.no

 

Ved søknad om politiattest:
Send henvendelse til dagligleder@malvikil.no og du vil få tilsendt dokument “bekreftelse på formål”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email