Hopp til innholdet
bilde årsmøte

Årsmøte Malvik IL

Tirsdag 20.04.2021 kl. 19.00

Messebygget, Midtsandtangen (kun fysisk oppmøte)

Påmelding til årsmøtet gjøres via epost: [email protected] og med frist: 19.april kl 12.00

Malvik IL følger FHI`s og Malvik kommunes retningslinjer for smittevern

___________________

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle idrettslagets årsmelding 2020. Avdelingenes årsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap 2020  med resultatbalanse og noter 
6. Innkomne forslag -ingen
7. Fastsette medlemskontingent og felles treningsavgift for 2021
8. Budsjett hovedlaget 2021
9. Idrettslagets organisasjonsplan
10. Utmerkelser -ingen
11. Valg
12. Årsmøtet heves

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år og vært medlem i Malvik IL i minst en måned.
Du må også ha betalt medlemskontingent for gjeldende år.

Endelig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelige på
Malvik IL`s hjemmeside senest 13.april 2021.

Vel møtt
Jan Inge Hov, styreleder Malvik IL