Allidrett svøm

Allidrett 2020/2021

For sesongen 2020/2021 får årsklassene 2014 og 2015 tilbud om deltagelse på allidrett.

Allidrett AKTIVITETSPLAN 2020-2021

Det vil skje endringer på planen underveis i sesongen, så det er viktig å følge med på Malvik IL sine hjemmesider under allidrett gjennom hele sesongen. Her vil alle endringer komme fram.

Når barna skal i bassenget, må vi ha med minst 4 foreldre som er i bassenget sammen med ungene. Nærmere opplysninger når det gjelder bassenget og svømming kommer etter hvert.

Barn som er født i 2015 har som hovedregel trening mandager kl. 1700 – 1745.

Barn som er født i 2014 har som hovedregel trening mandager kl. 1800 – 1900.

Påmelding til allidretten skjer til dagligleder@malvikil.no

Følgende informasjon må legges inn ved påmelding:

  1. Navn på barnet,
  2. Adresse
  3. Fødselsdato
  4. Navn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer til foreldre.

Ved første gangs innmelding er det også viktig at man fører på om man ønsker enkelt medlems- eller familiemedlemskap i Malvik IL. Ved familiemedlemskap, vennligst oppgi navn på ev. søsken.

Medlemskontingent i MIL må betales for å få delta i idrettslagets aktiviteter.

Familie    400,-

Enkeltmedlem 200.-

Treningsavgiften for Allidrett er på kr. 250,- pr halvår.

Kontaktperson allidrett:

Daglig leder Merete Rønning Larssen-Aas,

epost: dagligleder@malvikil.no

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email