Hopp til innholdet
Årsmøte

Årsmøte 2022

Tid: 28.02.202 kl 1930-2100
Sted: Malvik IL Klubbhus (brakkerig ved Malvikhallen)

Det kalles herved inn til årsmøte i Malvik IL Disksport. Alle medlemmer kan sende inn forslag til årsmøtet. Disse må være sendt inn senest 2 uker før møtet, og sendes på e-post til [email protected].

Alle medlemmer er velkommen, og eventuelt nye medlemmer er også velkommen.

Saksliste:

 1. Velkomst
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. Velge dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle avdelingens årsmelding
 6. Behandle gruppens regnskap
 7. Behandle forslag og saker
 8. Fastsette gruppens treningsavgift for 2022
 9. Vedta gruppens budsjett for 2022
 10. Valg
 11. Avsluttning

Vel møtt!