Hopp til innholdet
årsmøte hovedlag hammer

ÅRSMØTE MALVIK IL

Til medlemmene i Malvik Idrettslag

 

Vikhammer 22.03.2022

Saksliste årsmøte i Malvik Idrettslag 2022

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle idrettslagets årsmelding for 2021
 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2021
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette medlemskontingent og felles treningsavgift for 2023
 8. Budsjett hovedlaget 2022
 9. Idrettslagets organisasjonsplan
 10. Valg
 11. Årsmøtet heves

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Malvik Idrettslag i minst èn måned,

fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Endelig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på hovedlagets hjemmeside senest 23.03.2022

For å ha oversikt over stemmeberettigede, er det påmelding til årsmøtet. Dette gjøres til [email protected] og senest 24.03.2022.

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Malvik IL hovedlag

v/styreleder Jan Inge Hov

 

Vedlagt:

Årsmøtedokumenter Årsmøte Malvik IL 2022

Årsberetninger 2021 MIL avdelinger og hovedlag