Hopp til innholdet
Årsmøte MIL bilde

Årsmøte Malvik IL

Til medlemmene i Malvik Idrettslag

 

Innkalling til årsmøte i Malvik Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Malvik Idrettslag

Årsmøtet avholdes 21.03.2024 kl. 19.00 i småsalene, Ytre Malvik Samfunnshus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 07.03 pr epost til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslag til årsmøte

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.malvikil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Malvik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Malvik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for Malvik Idrettslag. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Beate Kvamstad-Lervold kontaktes på epost [email protected].

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Malvik IL Hovedstyret  

17.01.2024