Hopp til innholdet
årsmøte hovedlag hammer

Årsmøte Malvik IL

Til medlemmene i Malvik Idrettslag

 

Innkalling til årsmøte i Malvik Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Malvik Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 18.00 på Messebygget.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2022 til epost [email protected].

Forslaget må inneholde navn på forslagsstiller, tittel og forslag med begrunnelse.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Malvik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Malvik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Påmelding til årsmøtet gjøres til [email protected] senest 24.03.

For mer informasjon om regler for stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,

se lov for Malvik Idrettslag på hjemmesiden.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Malvik IL hovedlag

v/styreleder Jan Inge Hov

Vikhammer 23.02.2022