Hopp til innholdet
Dugnad 2

Dugnad 2 – Resten av utkastfeltene på plass

På helgens dugnad ble de tre siste utkastfeltene bygd og lagt på plass. Dette betyr at vi nå har alle 9 utkastfeltene der de skal være. De mangler fortsatt et toppdekke i kunstgress, samt at noen fortsatt må graves ned litt for å få justert dem i vater. Likevel var dette et viktig steg for å kunne ta banen i bruk.
I tillegg har 6 av 9 kurver nå kommet til Vikhammer. Dessverre fulgte det ikke med noen fundament og de kunne dermed ikke settes i bakken enda. Leverandøren i Oslo har stor pågang for tiden så det er vanskelig å si noe om akkurat når resten av forsendelsen vil dukke opp. Så snart det skjer vil det imidlertid bli arrangert en dugnad for å få disse på plass slik at banen kan tas i bruk.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt så langt, både smått og stort. Sponsorene er de som har gjort det mulig å kjøpe inn det som trengs for banen, mens dugnadsinnsatsen er det som sørger for at banen blir bygd., men ingen av fundamentene er kommet så derfor er de ikke satt i bakken enda. Forhåpentligvis dukker resten av kurvene og alle fundamentene opp denne uken, slik at kurvene kan settes ned og banen tas i bruk.
Takk igjen til de som hjelper til med arbeidet med å bygge banen!

Har du lyst til å bidra?

Ønsker du å bidra til at banen kommer i stand raskere? Vi setter opp dugnader, men det er fullt mulig å bidra også mellom disse. Her er noen oppgaver som står uløst per i dag, som enhver som har lyst kan stikke innom og bidra med.
– Få utkastfelt 4 i vater (trenger spade, bør være to)
– Få utkastfelt 5 i vater (trenger spade, bør være to)
– Få utkastfelt 9 i vater (trenger spade, bør være to)
– Fjerne kratt i området rundt kurv på hull 2/3/5
– Fjerne kratt ved utkastfelt 1
– Fjerne kratt ved utkastfelt 4
– Fjerne tornebusker/kratt ved kurv på hull 7
– Fjerne tornebusker/kratt ved utkastfelt på hull 9
Dersom du har tid og mulighet til å hjelpe til med noe av dette, er vi veldig takknemlig. Gi oss gjerne beskjed slik at vi vet at det er gjort.