Hopp til innholdet
basket_foto_trinenesswichmann

FULL GJENÅPNING

Norges Idrettsforbund

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Regjeringen følger oppfordringen fra Norges idrettsforbund om en full gjenåpning av idretten. De nye retningslinjene trer i kraft fra klokken 23.00, tirsdag 1. februar.

Dermed åpner også hele breddeidretten for voksne, og antallsbegrensninger for arrangementer med tilviste plasser fjernes innen- og utendørs.
– Vi er veldig glade for at regjeringen nå sørger for full gjenåpning for hele idretten så alle utøvere får normal aktivitet med trening og konkurranser. Tiden var moden for en full gjenåpning, og våre ønsker er innfridd, sier idrettspresident Berit Kjøll, og legger til:
– Dette betyr endelig idrettsglede for alle!

Regjeringen fjerner også antallsbegrensninger innendørs og utendørs, og for arrangementer med faste tilviste plasser blir avstandskravene fjernet når man sitter i setet. Det gjør at alle setene på idrettsarenaene kan brukes.

På arrangementer med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen blir denne begrensningen fjernet om to uker.
– Det er avgjørende at det nå blir mulighet for fulle tribuner, og jeg opplever at myndighetene har lyttet til idrettens forventninger vedrørende publikumsarrangementer. Alle idrettsarrangementer ville blitt påført store økonomiske tap dersom gjeldende antallsbegrensninger hadde blitt videreført, sier Kjøll og legger til:

– For å sikre frivilligheten for norsk idrett er vi helt avhengig av publikumsarrangementer. Dette er viktig for rekrutteringen av frivillige som er grunnmuren i norsk idrett, sier Kjøll.

Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene 17. februar.