Hopp til innholdet
Skjermbilde 2021-09-08 120737

Info prosjekt ny ung.skole og idrettsflater

Prosjekt ny ungdomsskole og nye idrettsflater på Vikhammer er i gang.

For idrettslaget betyr dette i korte trekk at vi står uten friidrettsbane med fotballbane inntil ny bane er ferdigstilt høsten 2022.

(Viksletta kunstgress blir ikke berørt av prosjektet)

Her kan du følge prosjektet:

https://vuk.backe.no/informasjon-til-idretten

https://www.malvik.kommune.no/

Malvik kommune har foreløpig kommet med følgende tentative milepæler:

  1.  1. september. Oppstart av rigg på friidrettsbanen. Fra denne dato bli ikke lengre disse områdene tilgjengelige. Løpebanen demonteres, mål fjernes osv.
  2. I løpet av september vil arbeidene i Vikhammeråsvegen bli påstartet. Det vil bli opprettholdt adkomst til Malvikhallen, ungdomskolen og klubbhuset, men parkering ved Malvikhallen vil nok bli begrenset. Vikhammeråsvegen vil bli stengt for gjennomkjøring.
  3. 14 september. Gravearbeider på ungdomsskolen starter. Det vil bli en markering av oppstart sammen med ungdomsskolen, kulturskolen og muligens politisk ledelse.
  4. Slutten av november. Klubbhuset blir revet. Innen den tid skal det være etablert midlertidig løsning, både for klubbhus, ungdomshus og E-sport.
  5. September 2022. Da skal den nye idrettsflaten ved dagens grusbane være ferdig og klar til bruk.
  6. Januar/februar 2023. Ungdomskolen med nødvendige adkomster og kulturdel skal være ferdig.
  7. Sommer 2023. Hele ungdomsskolen med utearealer står ferdig.