Hopp til innholdet
toget

Rekkefølge 17.mai toget

REKKEFØLGEN I 17. MAI-TOGET 2023
Rekkefølgen for de ulike enhetene i toget er i år slik:
1. Lensmann
2. 17. Mai-komité/ Malvik IL
3. Flaggbærere
4. Speidere
5. Vikhammer og Saksvik skolekorps
6. Vikhammer skole
7. Malvik blandakor
8. Vikhammeråsen grendeskole
9. Saksvik skole
10. Malvik musikkorps
11. Barnehager
12. Andre lag og foreninger
13. Alle barnehagene
Vi ber om at alle som skal gå blir informert om plasseringen på forhånd.
Det blir også satt opp skilt på vegen for oppstilling langs Sjølystvegen.
Barnehagene går inn i toget når vi passerer Stibakken og går BAK Malvik Musikkorps.
I MIL sitt eget 90års jubileumsår går vi som nr.2 i toget bak MIL-fanen.
Vi ønsker alle MILère velkommen til å gå her 😃
Ellers håper vi på stort oppmøte og godt humør hos alle, og ønsker vel møtt!
Vennlig hilsen
17.mai-komiteen