Hopp til innholdet

Første årsmøte unnagjort

Mandag 28.02 var det klart for avdelingens første årsmøte og selv om det ikke var det helt store oppmøtet, var det godt engasjement. 5 av klubbens 18 medlemmer møtte opp på klubbhuset for å jobbe seg gjennom sakslisten.

I tillegg til de obligatoriske sakene var det kommet inn tre saker til bahendling.

Den første gjaldt innmelding i NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund). Der ble det tatt et valg om å ikke melde seg inn i denne omgang.

 

Den tredje saken var vedtak av terminlisten som man nå finner her på nett.

Den lengste saken var imidlertid den miderste av de tre, strategi- og handlingsplan for perioden 2022-2025. Denne ble vedtatt og legger føringene for hva klubben skal drive med de nærmeste årene. Her ble også visjon og verdier for avdelingen vedtatt.

De viktigste prioriteringene de nærmeste årene blir nå rekruttering, nytt anlegg, sosiale tiltak og mer aktivitet blant klubbens medlemmer.

Hele strategi- og handlingsplanen er tilgjengelig blant sakspapirene.