Hopp til innholdet

Lisens

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

 

Hvem skal betale lisens:

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

 

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.

Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

 

Nye utøvere som vil betale lisens for første gang må ta kontakt med svømmeklubben, som vil melde inn til forbundet, slik at man får tilsendt giro for betaling av lisensen.