Hopp til innholdet

Treningsgrupper

Utøverne i svømmeklubben er delt inn i fire grupper; A, B, C og D. De som kommer inn i svømmeklubben fra svømmeskolen starter i D-gruppa hvor fokus er å gi en myk overgang fra svømmeskolen. Overgangen mellom de ulike gruppene oppover til A-gruppa styres av svømmerens utvikling av svømmeferdigheter, modenhet for mer avanserte og krevende treninger og en sosial faktor. Hovedsakelig skjer overflytting mellom gruppene hvert halvår.

 

A-gruppa:

A-gruppa er et tilbud til svømmere som behersker de fire svømmeartene og som ønsker å delta på stevner. Opptak etter ferdighet. Trenere vurderer ferdigheter og svømmerens kapasitet til å følge treningsprogrammet for A-gruppa. I tillegg til faste treninger i bassenget i Hommelvik kan det arrangeres ytterligere treninger på andre ukedager/helg. A-gruppa kan også få utvidet treningstiden ifm. styrke og bevegelighetstrening med landtrening.

Mål for svømmerne i A-gruppa er:

  • Mestre alle svømmearter, inkludert start og vending.
  • Jobbe målrettet mot kvalifisering til større stevner og mesterskap (LÅMØ, UM/jr.NM, NM).

 

B-gruppa:

Dette er et tilbud til de svømmerne som har tilfredsstilt målene for C-gruppa og behersker det grunnleggende i de fire svømmeartene. Opptak etter ferdighet. Trener vil styre overføring fra C-gruppa til B-gruppa.

Mål for svømmerne i B-gruppa er:

  • Mestre alle svømmearter, inkludert start og vending.
  • De av svømmerne som ønsker det, får mulighet til å delta på flere svømmestevner i løpet av året.

 

C-gruppa:

Dette er et tilbud til de svømmerne som har tilfredsstilt målene for D-gruppa (har vært svømmer på D-gruppa eller har ferdigheter som tilsvarer disse). Opptak etter ferdighet. Trener vil styre overføring fra D-gruppa til C-gruppa.

Mål for svømmerne i C-gruppa er:

  • Beherske de grunnleggende ferdighetene i alle fire svømmearter, startstup og vendinger med butterfly kick.
  • Kunne svømme 400 meter sammenhengende med saltovendinger.
  • De av barna som ønsker det, får mulighet til å delta på 2-4 svømmestevner i løpet av året.

 

D-gruppa:

Dette er et tilbud til de som har gjennomført kursstigen på svømmeskolen eller har ferdigheter som tilsvarer disse. Svømmerne rekrutteres i hovedsak fra svømmeskolen. Opptak etter påmelding, påmelding pr epost til: [email protected]. Treningene vil være på ca. 500m svømming pr trening. I perioder vil klubben dele opp D-gruppa for å på beste måte gi et tilpasset treningstilbud til nye svømmere i D-gruppa vs erfarne svømmere i D-gruppa. En slik oppdeling legger til rette for oppfølging tilpasset ferdighetsnivået og vil også bidra til en myk overgang til C-gruppa og treninger i bassenget i Hommelvik. En slik to-delt D-gruppe vil kunne ha treninger både på Vikhammer og i Hommelvik.

Mål for svømmerne i D-gruppa er:

  • Å beherske de grunnleggende ferdighetene i crawl, rygg og bryst. Ha god linjeholdning og ha grunnleggende ferdigheter i startstup og saltovendinger. Svømmerne skal vise ferdigheter med spesielt fokus på beinspark.
  • De av barna som ønsker det, får mulighet til å delta på 2-4 svømmestevner i løpet av året.

 

For svømmere som ønsker å starte med svømming i relativt høy alder vil klubben gjøre vurderinger fra gang til gang for hvilken gruppe som er hensiktsmessig for å oppnå trivsel og mestring for svømmeren.