Hopp til innholdet

Stor dugnadsinnsats ga fin bane!

Det har grodd mye kratt rundt om på banen og dermed var det behov for en liten ryddejobb igjen. Onsdag 29.06 var det kalt inn til dugnad og i forkant hadde Malvik Kommune tatt unna et par punkter på listen. Det ble en bra gjeng som møtte opp og dermed fikk man gjort mye! Det ble ryddet masse kratt og kjørt bort. I tillegg ble det laget en sti ned til utkastfeltet på hull 9. Nå skal sjansen være mye mindre for å miste noen disker underveis!

Vi vil rette en stor takk til alle som deltok! Det var en formidabel innsats fra alle som var der, både klubbmedlemmer og andre!

Hadde du lyst til å bidra til vårt arbeid men kunne ikke være med på dugnad denne gangen, er det masse støtte i å melde deg inn i klubben! Vi ønsker å ha med både nybegynnere, høyst erfarne og alt som er imellom. Så meld deg gjerne inn i dag. Ev. er det selvfølgelig også mulig å sende oss litt støtte på vipps 752010.

Under finner dere noen bilder fra dugnaden (og det kommunen gjorde i forkant)